Maeve


D* ZuMa BurMa's Velvet Maeve, Burma f
geb. 22.09.2022
Ausstellungsergebnisse:

23.04.23 FIFé Ausstellung HEC in Alsfeld 2x V1, 1x nominiert
13.05.23 FIFé Ausstellung 1. DEKZV in Ratingen, 2x V1, 2x nominiert
08.07.23 FIFé Ausstellung HEC in Gross-Zimmern, 2x V1, 2x nominiert
09.07.23 FIFé Ausstellung HEC in Gross-Zimmern, 1x V1, 1x nominiert